Domy energooszczędne: projekty z katalogu czy na zamówienie?

Nosząc się z zamiarem wybudowania domu, warto dowiedzieć się, czym charakteryzują się coraz popularniejsze obecnie, a w niedługim czasie jedynie możliwe do budowy domy energooszczędne. Projekty takich inwestycji powinny spełniać szereg wymogów, z których jeden jest decydujący.

Domy energooszczędne – ceny zużywanej energii głównym powodem ich wybierania?

Domy energooszczędne, różne pod względem wielkości i rozwiązań architektonicznych, łączy niskie zapotrzebowanie na energię. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej warstwy izolacji, okien o niskim współczynniku przenikania ciepła U oraz wysokim współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego g, a także przez zapewnienie wysokiej szczelności domy tego typu ogrzewa się kilkakrotnie taniej (3 – 5 razy) niż standardowe. Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli z rekuperacją, dodatkowo wydatnie obniża poziom zużycia energii. Pociąga to za sobą niskie opłaty za ogrzewanie, które w krótkim czasie rekompensują wyższe o 3-5% od standardowych (różnica ta z roku na rok maleje) nakłady na budowę. Stanowi to jedną z głównych przyczyn wybierania domów energooszczędnych przez inwestorów, szczególnie w czasach, kiedy koszty energii nieodnawialnej ciągle rosną. Inna przyczyna to fakt, że obowiązujące przepisy wymuszają coraz niższe zużycie energii w budowanych domach. Od 2017 roku określają one roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie 95 ,kWh/m²rok. Natomiast już od roku 2021 będzie to tylko 70 kWh/m²rok, co praktycznie wymusi budowanie tylko domów energooszczędnych (parterowych czy piętrowych) lub nawet pasywnych (15 kWh/m²rok).

Domy energooszczędne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Jak w świetle obowiązujących przepisów najprościej zdefiniować domy energooszczędne? Otóż dom można nazwać energooszczędnym wtedy, kiedy jego zapotrzebowanie na energię wynosi poniżej 70 kWh/m²rok. Mówi o tym europejska norma ISO, która uzależnia energooszczędność budynku od ilości energii potrzebnej do ogrzania 1 m² powierzchni w ciągu roku. Dom, w którym zużywa się od 15 do 30 kWh/m²rok jest określany domem niskoenergetycznym. Od 1 do 15 kWh/m²rok zużywa dom pasywny, natomiast przy zerowym zużyciu energii mamy do czynienia z domem zero energetycznym. Wydziela się również dom o dodatnim bilansie energetycznym, określając go nazwą dom plus energetyczny.

Domy energooszczędne – projekty gotowe

Wobec rosnącego z każdym rokiem zainteresowania domami energooszczędnymi można bez problemu zaopatrzyć się gotowe projekty. Wśród nich znajdują się projekty nowoczesnych domów jednorodzinnych energooszczędnych, zarówno parterowych, jak i z poddaszem użytkowym. Każdy z nich można zbudować tradycyjnie lub w technologii prefabrykowanej, szybkiej w realizacji.

Domy energooszczędne a konstrukcja budynku

Aby dom był energooszczędny, na etapie projektowania należy uwzględnić jak najbardziej prostą bryłę budynku z dwuspadowym lub jednospadowym dachem bez wykuszy i krzywizn. Mostki termiczne trzeba zredukować. Konieczna jest dobra izolacja przegród zewnętrznych, w tym stolarki okiennej i drzwiowej. W domu energooszczędnym należy zainstalować wysokosprawny system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także nowoczesną instalację grzewczą o wysokiej sprawności.

2 komentarze do “Domy energooszczędne: projekty z katalogu czy na zamówienie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *